Brändkläppen 2, 96142 Boden

073 - 809 50 25

Måndag - Fredag: 07.00 - 15.30

Om REBAB

REBAB

Restproduktbearbetning i Boden AB

REBAB är helägt av Bodens Kommun och verksamma på Avfallsanläggningen på Brännkläppen i Boden. Vi vill förstärka Boden Kommuns mål med att vara en tongivande miljökommun i Sverige. Den första kontakten på området är i vår bemannade våg som kan leda er rätt på anläggningen.

Bränsleberedning

I avtal och samarbete med Bodens Energi tar vi emot och bränslebereder deras avfall som löpande inkommer under året till anläggningen, det mellanlagras för att vintertid levereras till Värmeverket till energiåtervinning till våra hem.

Stora delar av avfallen balas för att hålla värdet i bränslet under lagringstiden, samt för att hålla en renare avfallsanläggning i Boden.

Deponi

Den IFA-deponi (icke farligt avfall) samt asbest-deponi som finns på Brännkläppen är en av de få som fortfarande är i bruk i Norrbotten.

Klicka och ladda hem:

Avfall

På Brännkläppens avfallsanläggning finns förutom REBAB även andra aktörer. Tillsammans med Bodens Kommun och Ragn-Sells kompletterar vi varandra och kan ta emot många typer av avfall. Allt avfall bearbetas och tas tillvara på annat sätt.

På området finns även Bodens Kommuns slurrytillverkning, en anläggning från 2021, där man processar matavfall till en vätska som sedan går vidare till Svedjans Reningsverk för biogastillverkning.

På Brännkläppens område finns även en Återvinningscentral som drivs av Bodens Kommun.

NOWA aurora

REBAB deltar i ett 3-årsprojekt
NOWA – Nordic Waste Management Vision